An ninh quốc phòng

XÃ PHÙ LỖ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XÉT DUYỆT CHÍNH TRỊ CHO NAM CÔNG DÂN TRONG ĐỘ TUỔI SSNN VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CAND NĂM 2024
Ngày đăng 27/10/2023 | 09:08  | Lượt truy cập: 59

Sáng ngày 27/10, UBND xã Phù Lỗ tổ chức hội nghị xét duyệt chính trị cho Nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Thượng tá Trần Văn Tâm -CHP động viên- TMT Ban chỉ huy quân sự huyện Sóc Sơn, đồng chí Phùng Đức Trọng - CT.UBND xã- Chủ tịch hội đồng NVQS xã; các đồng chí Thường vụ Đảng ủy; các ông bà thành viên hội đồng NVQS; ông bà Bí thư chi bộ, trưởng thôn khu dân cư.

Theo đó, trong năm 2024 toàn xã Phù Lỗ có 690 Nam công dân trong độ tuổi SSNN từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi; trong đó, công dân đủ điều kiện khám sơ tuyển 350 nam công dân. Ngay từ đầu năm, Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; phối hợp các ngành và các thôn tiến hành rà soát, phúc tra, nắm nguồn kịp thời bổ sung vào danh sách đối tượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, phục vụ cho công tác kiểm tra nguồn; xét duyệt các cấp đúng trình tự và các bước theo quy định.

Công tác xét duyệt chính trị công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương được thực hiện hàng năm. Qua đó đánh giá đúng thực lực công dân có đủ các tiêu chuẩn về sức khoẻ, trình độ văn hoá, lý lịch chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định để đề nghị phát lệnh gọi khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự, góp phần nâng cao chất lượng và hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ tuyển quân năm 2024 tại địa phương.

Đồng chí Phùng Đức Trọng- CT. UBND xã- CT. Hội đồng NVQS xã yêu cầu các thôn, khu niêm yết công khai danh sách tại nhà văn hóa, các hội đoàn thể thôn nắm, tuyên truyền, vận động; Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã thực hiện việc giao lệnh khám sơ tuyển; thực hiện công tác khám sơ tuyển đảm bảo khoa học, đúng thời gian, không để kéo dài; các thôn, các ngành, nhất là các ngành Công an, quân sự, Trạm y tế phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị, cấp ủy, lãnh đạo thôn, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn, khu, Công an xã, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tiếp tục tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, rà soát, nắm chắc nguồn thanh niên nằm trong độ tuổi SSNN, đảm bảo công tác tuyển quân đúng quy trình, đúng luật và hoàn thành đạt chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt chỉ tiêu trên giao.

Bản đồ hành chính