Cải cách hành chính

Ban hành quy chế phối hợp liên thông giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Ngày đăng 25/10/2023 | 07:07  | Lượt truy cập: 9

 

HNP - Ngày 19/10, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5325/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế phối hợp liên thông giải quyết TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định “Quy chế phối hợp liên thông giải quyết TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Quy chế quy định nguyên tắc phối hợp; nội dung công việc, thời gian giải quyết hồ sơ và sự phối hợp liên thông và trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong quy trình giải quyết TTHC hoặc lấy ý kiến khi giải quyết TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các thủ tục hành chính liên thông trong Quy chế bao gồm các thủ tục:

Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp;

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao;

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (áp dụng đối với tổ chức, thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Thành phố);

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế (áp dụng đối với tổ chức, thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Thành phố).

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính liên thông. Các Sở và cơ quan tương đương Sở trên địa bàn Thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội là các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

 

Hoàng Linh

Bản đồ hành chính