Chuyển đổi số

Sử dụng bảo hiểm xã hội số bằng tài khoản định danh điện tử

Ngày đăng 01/11/2023 | 06:42 AM  | Lượt truy cập: 38
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, để sử dụng tính năng "Đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản định danh điện tử", người dùng cần đáp ứng các yêu cầu sau: - Đã có tài khoản giao...

Phổ cập bộ nhận diện “Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023”

Ngày đăng 24/10/2023 | 08:11 AM  | Lượt truy cập: 10
    Hướng tới kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Ngày Chuyển...

VBSP SMART BANKINH THÚC ĐẢY XÃ HỘI XÃ

Ngày đăng 27/09/2023 | 03:42 AM  | Lượt truy cập: 62
VBSP SMART BANKINH  THÚC ĐẢY XÃ HỘI XÃ Trong chiến lược số hóa nông thôn với hệ sinh thái Ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt là một thị trường rộng lớn và đầy thách...

Một số kỹ năng tổ công nghệ số cộng đồng cần phải làm?

Ngày đăng 17/06/2023 | 07:01 AM  | Lượt truy cập: 42
Trong thời gian vừa qua, một hoạt động mới đã được phát động nhằm thúc đẩy chuyển đổi số xuất phát từ người dân, tiếp cận người dân và vì lợi ích của nhân dân. Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ)...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC LÀM HỘ CHIẾU

Ngày đăng 03/06/2023 | 03:27 AM  | Lượt truy cập: 133
1. Thủ tục làm hộ chiếu phổ thông online 1.1. Thủ tục làm hộ chiếu phổ thông online qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an Bước 1: Truy cập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an qua...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP THỰC HIỆN CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TRÊN DVC QUỐC GIA

Ngày đăng 09/05/2023 | 09:10 AM  | Lượt truy cập: 102
1. Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính là gì? Khoản 9 Điều 3 Nghị định 45/2020/NĐ-CP giải thích: Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính: là việc cơ quan, tổ...

UBND XÃ PHÙ LỖ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ

Ngày đăng 25/03/2023 | 02:42 AM  | Lượt truy cập: 87
  Bên cạnh việc chứng thực bản sao từ bản chính thông thường, UBND xã Phù Lỗ thực hiện chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử. Bản sao chứng thực điện tử được ký số, đóng...

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH ĐỐI VỚI CÔNG DÂN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA; CỔNG DỊCH VỤ CÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NGÀY 06/02/2023

Ngày đăng 25/03/2023 | 02:07 AM  | Lượt truy cập: 90
  QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH ĐỐI VỚI CÔNG DÂN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA; CỔNG DỊCH VỤ CÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NGÀY 06/02/2023 ...

Bản đồ hành chính