Đảng - đoàn thể

Xã Phù Lỗ tổ chức lễ chào cờ đầu tháng 7/2023. Thông tin tình hình KT- XH tháng 6, triển khai một số nhiệm vụ tháng 7 năm 2023
Ngày đăng 25/10/2023 | 08:14  | Lượt truy cập: 17

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ xã; các đồng chí Đảng ủy viên; trưởng các ngành đoàn thể; cán bộ công chức, lao động hợp đồng xã

xã Phù Lỗ tổ chức chào cờ đầu tháng với mục đích, giáo dục nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, công chức và lao động hợp đồng xã. Việc chào cờ đầu tháng luôn được xã Phù Lỗ tổ chức thường xuyên góp phần xây dựng văn hóa công sở văn minh, hiện đại.

Đồng chí Đỗ Thu Nga- UVBTV Huyện ủy- Bí thư Đảng ủy xã Phù Lỗ phát biểu tại hội nghị

Sau lễ chào cờ, các đồng chí Đảng ủy viên, trưởng các ngành đoàn thể dự họp tại Phòng họp xã Phù Lỗ.

Đồng chí Đỗ Thu Nga- UVBTV huyện ủy- Bí thư Đảng ủy xã đánh giá cao kết đạt được tại lễ đón nhận Nông thôn mới nâng cao năm 2022 và phát động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 thành công tốt đẹp, tạo sự lan tỏa tốt; đồng chí chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục: chấp hành tốt chế độ hội họp; các cán bộ, công chức xây dựng lịch làm việc cá nhân, lịch công tác tuần và thông tin báo cáo định kỳ, đúng thời gian quy định theo chuyên môn phụ trách. Đề nghị các đồng chí cán bộ công chức tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công việc.

Bản đồ hành chính