Tin tức sự kiện

NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2022/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2022 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày đăng 04/11/2023 | 02:47  | Lượt truy cập: 27

ĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng của thành phố Hà Nội.

Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND thành phố Hà Nội Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng của thành phố Hà Nội.

http://phulo.socson.hanoi.gov.vn/group/xa-phu-lo/vbpq?p_p_id=quantrivanbanphapquy_WAR_portalvbpqhniportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_quantrivanbanphapquy_WAR_portalvbpqhniportlet_javax.portlet.action=addNewVB

Bản đồ hành chính