An ninh quốc phòng

ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG AN XÃ, NHIỆM KỲ 2022- 2025
Ngày đăng 06/10/2022 | 01:11  | Lượt truy cập: 151

Sáng ngày 05/10, Tại Hội trường xã tổ chức Đại hội chi bộ Công an xã nhiệm kỳ 2022- 2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thu Nga - UV Ban thường vụ Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Phùng Đức Trọng - Phó bí thư Đảng ủy - CT. UBND xã; cùng các trong Ban thường vụ đảng ủy xã, các đồng chí Công an xã Phù Lỗ.

Chi bộ Công an xã tại đại hội nhiệm kỳ 2022- 2025 có 07 đồng chí đảng viên; trong đó đảng viên chính thức: 07 đồng chí; đảng viên dự bị: không có.

Tại hội nghị, được nghe đồng chí Đỗ Minh Quyền - Trưởng công an xã thông qua các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2020     - 2022. Đại hội thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo Đại hội Chi bộ Công an xã nhiệm kỳ 2022-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022- 2025;

Đồng chí Đỗ Thu Nga - UVBTV huyện ủy - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo biểu dương chi bộ công an xã thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới bám sát chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và triển khai có hiệu quả các kế hoạch đề ra. Tham mưu Đảng ủy- HĐND- UBND xã trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn qua đó làm ổn định tình hình ANTT góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Tại Đại hội bầu đồng chí Đỗ Minh Quyền- Trưởng công an xã làm Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Huy Hoàng- Phó trưởng công an xã làm phó bí thư chi bộ.