Cải cách hành chính

XÃ PHÙ LỖ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 271 CỦA UBND HUYỆN SÓC SƠN

Ngày đăng 13/10/2022 | 03:47 AM  | Lượt truy cập: 90
Chiều ngày 12/10/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phù Lỗ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch 271/KH- UBND ngày 15/9/2022 của UBND huyện Sóc Sơn về việc thông tin tuyên truyền hỗ trợ...

Huyện Sóc Sơn tiếp tục thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện gồm 28 TTHC trong lĩnh vực Lao động - TB&XH, Tài chính – Kế hoạch, Y tế, Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa- Thông tin, Tài nguyên- Môi trường.

Ngày đăng 27/12/2021 | 09:45 AM  | Lượt truy cập: 56
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phục vụ tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, sau khi các phòng chuyên môn tiến hành rà soát, cân nhắc khả năng đáp ứng và cung cấp dịch vụ công,...

UBND huyện Sóc Sơn tổ chức tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Sóc Sơn năm 2021

Ngày đăng 27/12/2021 | 09:45 AM  | Lượt truy cập: 82
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương – Huyện ủy viên, Chánh văn phòng HĐND – UBND huyện đã quán triệt các nội dung chỉ đạo của UBND huyện, khẳng định vai trò của công tác...

UBND huyện Sóc Sơn tổ chức lớp tập huấn công tác triển khai Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số năm 2021

Ngày đăng 27/12/2021 | 09:44 AM  | Lượt truy cập: 76
Ngày 27/11/2021, UBND huyện Sóc Sơn đã tổ chức lớp tập huấn công tác triển khai Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số năm 2021