Cải cách hành chính

UBND huyện Sóc Sơn tổ chức lớp tập huấn công tác triển khai Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số năm 2021
Ngày đăng 27/12/2021 | 09:44  | Lượt truy cập: 75

Ngày 27/11/2021, UBND huyện Sóc Sơn đã tổ chức lớp tập huấn công tác triển khai Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số năm 2021.

Chương trình khai giảng lớp tập huấn công tác triển khai Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số năm 2021
Chương trình khai giảng lớp tập huấn công tác triển khai Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số năm 2021

 

Lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn, tổng số học viên hơn 130 cán bộ, công chức, với thành phần có Thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Sóc Sơn; Lãnh đạo, cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính, công nghệ thông tin phòng chuyên môn thuộc UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Hồ Việt Hùng – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn phát biểu và chỉ đạo tại lễ khai giảng lớp
Đồng chí Hồ Việt Hùng – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn phát biểu và chỉ đạo tại lễ khai giảng lớp

Tham dự và chỉ đạo tại lễ khai giảng lớp học đồng chí Hồ Việt Hùng – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn quán triệt các nội dung chỉ đạo của UBND huyện, yêu cầu các đơn vị cần xác định nhiệm vụ chuyển đổi số là một nhiệm vụ quan trọng và đã được UBND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt chương trình chuyển đổi số thành phố Hà nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, theo đó xác định 03 trụ cột chính cho chương trình chuyển đổi số, đó là Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số.

Trong đó hình thành Chính quyền số là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng trong của chương trình chuyển đổi số, đòi hỏi người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhà nước chịu trách nhiệm trực tiếp về xây dựng chính quyền số trong cơ quan, tổ chức lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách, gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng chính quyền số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, kế hoạch phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành.

Lớp học được Thạc sỹ Đặng Tùng Anh, Phó giám đốc trung tâm Chính phủ điện tử, Cục tin học hóa, Bộ thông tin và truyền thông hướng dẫn, lớp học thảo luận về 02 chuyên đề, đó là chuyên đề: chuyển đổi số, xu hướng tất yếu của thời đại và Chiến lược phát triển chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số.

Toàn cảnh lớp tập huấn công tác triển khai Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số năm 2021 của huyện Sóc Sơn
Toàn cảnh lớp tập huấn công tác triển khai Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số năm 2021 của huyện Sóc Sơn

Kết thúc lớp học, các học viên đã có thêm một góc nhìn tổng quan về hoạt động của Chính quyền điện tử định hướng chính quyền số, được bổ sung vững vàng hơn nữa các thông tin, văn bản chỉ đạo và định hướng của các cấp, các ngành cũng như nắm bắt tốt hơn nữa các giải pháp để thúc đẩy và phát triển Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số tại địa phương.

Văn phòng HĐND – UBND huyện Sóc Sơn