Hoạt động của hĐnd

HĐND xã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại các đơn vị bầu cử
Ngày đăng 13/06/2022 | 09:10  | Lượt truy cập: 107

CÁC ĐẠI BIỂU HĐND XÃ PHÙ LỖ TIẾP XÚC CỬ TRI ĐƠN VỊ TẠI CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 4 HĐND XÃ PHÙ LỖ 
Ngày 13- 14/6/2022, các tổ đại biểu HĐND xã Phù Lỗ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4HĐND xã khoá XX tại 10 đơn vị bầu cử.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, sau khi được nghe đại biểu HĐND xã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng năm 2022; báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND xã, các đại biểu cử tri đã thẳng thắn, cởi mở phát biểu ý kiến. 

Ý kiến của cử tri tại các đơn vị bầu cử cơ bản tán thành các đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ năm 2022; việc giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND xã; tham gia ý kiến, kiến nghị giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc như: vấn đề sử dụng quản lý đất công, đất nông nghiệp, ngập úng, nước thải sinh hoạt, xây dựng cơ sở hạ tầng (nhà văn hóa, nghĩa trang, sân vận động), công tác quản lý vệ sinh, môi trường, an toàn giao thông, nhất là tại Chợ Phù Lỗ…

Đại diện các Tổ đại biểu HĐND xã đã phát biểu tiếp thu, làm rõ những vấn đề mà cử tri nêu và đề nghị HĐND xã tổng hợp gửi UBND xã, các cơ quan chức năng liên quan giải quyết dứt điểm các vấn đề mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền theo quy định; đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục ủng hộ và tích cực tham gia đóng góp ý kiến, nguồn lực vào thực hiện các định hướng, giải pháp năm 2022 của xã, qua đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo công tác an sinh xã hội và công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.