Quy hoạch đô thị

Công văn số 2409/ UBND- QLĐT V/v hướng dẫn tổ chức thi công xây dựng công trình dân dụng tại các hộ gia đình trên địa bàn huyện trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 27/12/2021 | 09:52  | Lượt truy cập: 86