Văn bản chỉ đạo của hđnd

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021

Ngày đăng 28/12/2021 | 01:42 AM  | Lượt truy cập: 828
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021

Ngày đăng 28/12/2021 | 01:41 AM  | Lượt truy cập: 830
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021

Ngày đăng 28/12/2021 | 01:41 AM  | Lượt truy cập: 863
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY