Văn bản chỉ đạo của hđnd

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng quý I, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2021
Ngày đăng 28/12/2021 | 01:42  | Lượt truy cập: 806
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021
Ngày đăng 28/12/2021 | 01:42  | Lượt truy cập: 830
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021
Ngày đăng 28/12/2021 | 01:41  | Lượt truy cập: 832
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021
Ngày đăng 28/12/2021 | 01:41  | Lượt truy cập: 865
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY