Hoạt động của hĐnd

HĐND XÃ PHÙ LỖ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NĂM KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021- 2016
Ngày đăng 27/12/2022 | 09:22  | Lượt truy cập: 138

 

KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND XÃ PHÙ LỖ KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.

 

Ngày 27/12/2022, HĐND xã Phù Lỗ tổ chức kỳ họp thường lệ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách năm 2022. Thảo luận, xem xét các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2023.

Tại kỳ họp, thường trực HĐND xã thông qua 07 báo cáo và 03 tờ trình kính trình đại biểu HĐND xã. Theo đó, tại phiên thảo luận, đã có 03 đại biểu phát biểu ý kiến về công tác nông thôn mới nâng cao, tình trạng quản lý đất công….. Đa số các ý kiến nhất trí với báo cáo, tờ tình của HĐND, UBND xã trình tại kỳ họp và các báo cáo thẩm định của Ban kinh tế- xã hội, Ban pháp chế HĐND xã.

Năm 2022, xã đã thực hiện các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đối với 17 chỉ tiêu. Đồng chí Chủ tịch UBND làm rõ một số vấn đề các đại biểu quan tâm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND xã. Đánh giá những kết quả đạt được và chưa đạt được, chỉ rõ một số nguyên nhân, đồng chí Chủ tịch UBND xã cho biết, năm 2023 quan tâm nâng cao hiệu lực,  hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đánh giá cán bộ, công chức sát nhiệm vụ, kỷ cương công vụ, cải cách hành chính, hướng tới chính quyền số.

Đại biểu HĐND xã biểu quyết thông qua 06 Nghị quyết về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2023; về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách xã Phù Lỗ năm 2023; về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023; về phê duyệt chủ trương đầu tư công trên địa bàn xã; về phê chuẩn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021- 2026; về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND xã năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thu Nga- UV Ban thường vụ huyện ủy- Bí thư Đảng ủy xã đã  ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ của HĐND- UBND- UBMTTQ xã, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong toàn xã. Đồng chí cũng đã thẳng thắn chỉ rõ các mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục, để xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện trong năm 2023.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND xã nêu với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 khóa XX HĐND xã Phù Lỗ đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND xã thông qua đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sớm ban hành đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Bản đồ hành chính