Hoạt động của hĐnd

HĐND XÃ PHÙ LỖ TỔ CHỨ KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND XÃ KHOÁ XX NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày đăng 20/06/2022 | 02:30  | Lượt truy cập: 211

Ngày 20/6/2022, HĐND xã Phù Lỗ tổ chức kỳ họp thứ tư, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Đỗ Thu Nga – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Bí thư Đảng ủy xã Phù Lỗ, đại biểu HĐND huyện Sóc Sơn dự và chỉ đạo kỳ họp. Dự kỳ họp còn có các đại biểu HĐND xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn khu trên địa bàn.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bám sát chủ trương của Đảng ủy, các Nghị quyết của HĐND xã, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác y tế, giáo dục được quan tâm chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Rà soát, điều chỉnh và tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025.
Kỳ họp đã xem xét thông qua nhiều báo cáo quan trọng như: Báo cáo tình hình phát triển KT-XH, An ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022, và nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm; Báo cáo tổng quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2021; Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt đề án chi tiết quy hoạch điểm dân cư nông thôn, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng mới nhà văn hóa thôn Tân Do- Xóm Chòm; Tờ trình về việc điều chỉnh một số tiêu chí trong đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022 và huy động các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Thu Nga – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Bí thư Đảng ủy xã Phù Lỗ, đại biểu HĐND huyện Sóc Sơn đã biểu dương những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phù Lỗ đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời yêu cầu cấp uỷ, chính quyền xã cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT -XH trong 6 tháng cuối năm 2022, bám sát vào Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã để xây dựng các chỉ tiêu sát với tình hình thực tế, trong đó chú trọng vào chỉ tiêu thu ngân sách, tăng tỉ lệ người dân tham gia BHXH và BHYT, làm tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Đồng thời làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng xã Phù Lỗ đạt nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.

Bản đồ hành chính